Coworkinglokalen är en utvidgning av kontoret – effektivitet och arbetshälsa vid mobilt arbete

Det är viktigt att själv ordna fysiska möten om de inte uppstår naturligt i kafferummet på arbetsplatsen, tipsar nyckelkundchefen Emmi Leppik. Leppik vet vad hon talar om eftersom hennes eget mobila kontor kan finnas i Technopolis lokaler i Gräsviken, hos en kund och i UMA Esplanadis coworkinglokal – under samma dag.

Emmi Leppiks arbete är att förbättra arbetshälsan i företag. Hur hon hjälper sina kunder gör arbetet unikt.

”Med hjälp av kaffe”, säger Leppik humoristiskt men ändå på fullt allvar. I sitt arbete som nyckelkundchef hos Nespresso Business Solutions Finland planerar Leppik Coffee Lounge-utrymmeslösningar som integreras i arbetslokaler. I de kaféliknande utrymmena uppstår möten som i sin tur leder till gemenskapskänsla samt nya nätverk och färska synvinklar.

Nespressos egna lokaler är ändamålsenligt belägna i Technopolis Gräsviken. Förutom att Leppik arbetar för att främja kundernas arbetshälsa satsar hos också på sin egen arbetshälsa. För henne är det särskilt viktigt att ha gynnsamma arbetsförhållanden. Förutom trivsamma lokaler kan hyresgästerna också vid behov utnyttja Technopolis kringtjänster. ”Det egna arbetet blir effektivare när man kan lita på att tjänsterna sköts”, säger Leppik.

Under Leppiks hektiska dagar räcker timmarna knappt till ibland och därför är det speciellt viktigt att kunna utnyttja UMA:s läge och faciliteter. ”Det är alltid roligt att arbeta i det egna kontoret, men denna möjlighet underlättar helt klart tidshanteringen och sparar värdefull arbetstid!”

Nyckelkundchef Emmi Leppiks tips för effektiva arbetsdagar

Satsa på möten

I en tidsålder som präglas av distansarbete och molntjänster uppstår det nödvändigtvis inte automatiskt spontana möten i arbetsplatsens kafferum. Därför är det viktigt att medvetet ordna sådana möten, tipsar Leppik. ”När människor möts uppstår en gemenskapskänsla men även värdefull tyst kunskap och idéer som inte föds när man är ensam eller på formella möten.”

Dra nytta av nätverk

I Technopolis lokaler och UMA coworkinglokaler är det lätt att hålla nätverken vid liv tack vare planeringen av lokalerna, det centrala läget och de mångsidiga tjänsterna.  ”Det centrala läget gör att det är lätt att komma även med kort varsel”, summerar Leppik. ”Jag har själv också byggt nätverk som annars skulle vara omöjliga!”

Optimera tidsanvändningen

Tack vare Technopolislokalernas centrala läge passar de bra för den som har mobilt arbete, men ibland behövs också ett andra kontor med ändamålsenliga tjänster. ”Man sparar arbetstid när man mellan kundbesöken kan titta in på UMA för att göra lite pappersarbete eller skriva ut dokument och vid behov beställa lunch på samma gång”, säger Leppik nöjt.

Välj en lämplig miljö

Arbetshälsan förbättras av att du själv kan välja ett arbetssätt och en arbetslokal som bäst tillgodoser dina behov. När Leppik inte arbetar på kontoret i Gräsviken eller besöker kunder finns hon för det mesta i UMA:s kafferum. ”Jag trivs bäst i en avspänd kafémiljö där jag får möta olika människor på köpet!”