Det är viktigt att själv ordna fysiska möten om de inte uppstår naturligt i kafferummet på arbetsplatsen, tipsar nyckelkundchefen Emmi Leppik. Leppik vet vad hon talar om eftersom hennes eget mobila kontor kan finnas i Technopolis lokaler i Gräsviken, hos en kund och i UMA Esplanadis coworkinglokal – under samma dag. Emmi Leppiks arbete är att förbättra arbetshälsan i företag. Hur hon hjälper sina kunder gör arbetet unikt. ”Med hjälp av kaffe”, säger Leppik humoristiskt men ändå på fullt allvar.