Allt färre arbetsuppgifter kräver att arbetstagaren alltid är närvarande på kontoret. Distansarbete har blivit en del av vardagen för allt fler anställda som utför tankearbete i och med att det går att hålla kontakt med arbetskamraterna i realtid via nätet. Dessutom är det vanligt att arbeta i team vars medlemmar befinner sig i olika städer eller till och med olika länder. Det har också skett en klar förändring i arbetskulturen och arbetsgivarna identifierar allt oftare distansarbete som ett sätt …