Det finländska fastighetsbolaget Technopolis expanderar till Sverige. Technopolis har verksamhet i fem länder i Norden och Baltikum. Företaget tar med sig sitt unika servicekoncept till Göteborg genom att köpa ett campus av Niam med en sammanlagd yta på 34 300 kvadrat. Köpesumman på campuset som skall namngivas till Technopolis Gårda är 1 177 miljoner svenska kronor. “Vi har redan länge sökt ett lämpligt objekt i Sverige och nu belönas vårt tålamod. Vi har en klar och bestämd tillväxtstrategi och Gårda campuset …